Historie

De boerderij dateert van begin twintigste eeuw, toen het gebied achter het oorspronkelijke Linde werd ontgonnen. Eigenaar Podt herbouwde hem na een brand in 1935. Daarna pachtte de familie Heerspink de boerderij.
In de oorlog verborgen ze er onderduikers en gaven de boerderij ook de naam Beatrixhoeve, als teken van hoop op betere tijden.

In 1953 werden Adrianus Kool en Marrigje Lekkerkerker, de grootouders van Marga Kool, door de watersnoodramp verdreven uit Zeeland. Ze kochten de boerderij in Linde op het hogere veilige Drentse land. In 1960 namen de ouders van Marga de boerderij over en boerden er tot begin jaren ‘70. Wegens zijn gezondheid maakte Jan Kool toen gebruik van de saneringsregeling en kwam de schuur leeg, op een paar gestalde caravans na. Marga Kool schreef daarover het Drentse gedicht ‘Saneerd’.

            Saneerd
            Verroeste pullen in de schure
            spantouw en peerdebit
            het zwarte weideapparaat zit
            uutgediend an d’ achtermure

            drei caravans: nikkel witte lak
            schuult spottend onder ’t old gebiente
            en zachies mokkend geurt het dak

           de olde boer, zo old nog niet
           mar veuls te klein
           veur de schaal van dizze tied
            vult lange witte dagen
            mit ophemmeln, holties zagen
            hij reddert op ’t bevreuren arf
            dat alle dagen kaler liekt
           wieder op-eschoond
           vrömden die ’s zundags Drenthe kiekt
           of zuukt naor stee, remt òf:
           heur liekt het boerderijgie
           onbewoond

          en maonden lange
          al kan hij beter weten
          blef hij veur ’t slaopen
          drouwend naost zien bedde staon
          bevrömd, bezwaord umdat hij is vergeten
          achter de biesten langes te gaon

                Uit: Achter oen Ogen, Het Drentse Boek, 1982

Tot haar 94e levensjaar woonde de moeder van Marga Kool in de Beatrixhoeve. Na haar vertrek bleef het voorhuis een woonruimte. Het achterhuis is gestaag omgebouwd tot theaterruimte.